BAAK onderzoek en recherche geeft je snel inzicht in zaken
Staat jouw onderwerp er niet bij? Neem vrijblijvend contact op

Onderzoeksvormen

particulier, zakelijk, non-profit sector en overheid

Hieronder vind je voorbeelden van onderzoeken die wij verrichten.

Staat jouw specifieke onderwerp hier niet bij? Neem dan gerust contact met ons op om deze samen en in alle zorgvuldigheid te bespreken.

Verzuimfraude
Onderzoek naar gedragingen tijdens ziekte.
Diefstal en verduistering
Onderzoek naar diefstal en verduistering.
Misbruik van bedrijfsmiddelen
Onderzoek naar misbruik van bedrijfsmiddelen en bedrijfsfaciliteiten, oplichting of bedrog.
Declaratiefraude
Onderzoek naar declaratiefraude.
Screening
Pre employment screening / in-employment screening.
Bedingen
Onderzoek naar overtreding van een non-concurrentiebeding, relatiebeding en geheimhoudingsbeding.
Overspel / vreemdgaan
Onderzoek het vermoeden dat jouw partner zich schuldig maakt aan overspel.
Alimentatiefraude
Onderzoek naar alimentatiefraude.
Traceren
Traceren van vermiste personen, goederen en debiteuren.
Woonfraude
Onderzoek naar woonfraude, zoals illegale onderverhuur.
Verzekeringsfraude en sociale fraude
Onderzoek naar verzekeringsfraude en sociale fraude.
Dienstverleningsonderzoek
Het verrichten van een dienstverleningsonderzoek, zoals een proefaankoop of mystery shopping.

BAAK bezit eenĀ vergunning van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het uitoefenen van onderzoekswerkzaamheden en opsporingen. Wij werken voor diverse klantgroepen. Particulieren, de zakelijke markt, non-profit sector en de overheid.

Al onze diensten worden snel, discreet en met zorg voor alle betrokkenen uitgevoerd door gediplomeerd personeel. Er wordt een heldere kostenopbouw gehanteerd en wij houden je op de hoogte over de onderzoeksvoortgang.