BAAK onderzoek en recherche hanteert diverse onderzoeksmethoden

Onderzoeksmethoden

Reguliere en bijzondere onderzoeksmethoden

Door informatie te verzamelen en te analyseren, is het vaak mogelijk je vraagstuk op te lossen of zelfs te voorkomen. Het is van belang te weten dat BAAK al haar werkzaamheden uitvoert binnen de wettelijke kaders.

BAAK werkt op basis van diverse onderzoeksmethoden. Dit zijn onder andere:

OBSERVATIE
(Preventieve) observatie, volgen van personen, voertuigen en goederen. Zowel statisch als dynamisch.
Interviews
Het voeren van informatieve en confronterende gesprekken.
Foto, video en GPS-tracking
Plaatsen van (verborgen) GPS-trackers, foto- en videocamera's.
Onderzoek in openbare bronnen
Voornamelijk onderzoek op het internet. Digitaal onderzoek.
Infiltratie
Digitale inmenging en op locatie.
Proefaankopen
Mystery shopping, inzet mystery guest en proefaankopen.

BAAK bezit eenĀ vergunning van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het uitoefenen van onderzoekswerkzaamheden en opsporingen. Wij werken voor diverse klantgroepen. Particulieren, de zakelijke markt, non-profit sector en de overheid.

Al onze diensten worden snel, discreet en met zorg voor alle betrokkenen uitgevoerd door gediplomeerd personeel. Er wordt een heldere kostenopbouw gehanteerd en wij houden je op de hoogte over de onderzoeksvoortgang.