CONTACT & GEGEVENS

BAAK is in het bezit van de verplichte vergunning van het Ministerie van Justitie en Veiligheid onder POB nummer 1626 en is gelicenseerd door Politie.

Autoriteit Persoonsgegevens heeft toestemming verleend voor de verwerking van persoonsgegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming.

BAAK handelt conform de door de wet voorgeschreven Privacygedragscode die van toepassing is op de branche.

Alle voor BAAK werkzame personen beschikken over de vereiste opleidingen en certificering. De rechercheurs zijn in het bezit van het verplichte recherche- legitimatiebewijs.

BAAK onderzoek | recherche

info@baakonderzoek.nl
Bel, SMS of WhatsApp
06 8307 9466
www.baakonderzoek.nl